Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Uvid u stanje na gradilištu (na dan 11.12.2014. godine)

Aktuelno »

11.12.2014.

Uvid u stanje na gradilištu (na dan 11.12.2014. godine)

Gradilište Beograd Centar

Četvrtak, 11. decembar 2014. godine

PREGLED IZVOĐENJA RADOVA

 

 

 

 

 

lokacije_snimljenih_fotografija.pdfLokacije snimljenihfotografija.pdf

____________________________________________________________________

1) Izvođenje radova na demontaži šina na 9. koloseku u zoni između osa 3 i 3’:

 

_____________________________________________________________________________________

2) Izvođenje radova na demontaži betonskih pragova sa 9. koloseka u zoni između osa 10‘ i 15‘:

 

________________________________________________________________________________________

3) Izvođenje radova na demontaži elastomera i tucaničkog zastora sa 8. i 7. koloseka, između osa 10’ i 15’:

 

_____________________________________________________________________________

4) Izrada pružnog prelaza preko koloseka 5 i 6 (u saobraćaju) ka Dedinjskom tunelu:

 

_________________________________________________________________________

5) Kontejneri za smeštaj radnika Izvođača radova (ka Dedinjskom tunelu, uz Rudo):

 

_________________________________________________________________________

6) Početak postavljana armature za ivicu 2. perona ka 2. koloseku u zoni ose 15’:

 

_________________________________________________________________________

7) Pripremni radovi na 2. koloseku uz ivicu 2. perona u zoni osa 10’- 14’:

 

_________________________________________________________________________

8) Provera zaštitne ograde na 3. peronu:

 

_____________________________________________________________________________________

10) Istovar armatura i kopanje temelja za INSTALACIONU GALERIJU (na I peronu u zoni osa 9-12):

 

_________________________________________________________________________

11) Izrada pružnog prelaza preko 5. i 6. koloseka ka Senjačkom tunelu:

 

Beogradčvor d.o.o.

_________________________________________________________________________
 

Čitanja: 105 | rss | print

Dodaj komentar