Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Gradilište "Prokop" na dan 11.03.2015. godine

Aktuelno »

12.03.2015.

Gradilište

 

 

  

  Gradilište Beograd Centar ("Prokop")

  Sreda, 11.03.2015. godine

  FOTO-DOKUMENTACIJA izvođenja radova

 

 

 

 


 

                Označene lokacije na kojima su snimmljene fotografije na dan 11.03.2015.pdf

 

 Foto-galerija izvođenja radova na dan 11. mart 2015. godine.pdf

 

Sve fotografije su u vlasništvu BEOGRADČVOR d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne dozvole!


1) V peron (izmedju osa 12 i 10)

Radovi na rekonstrukciji podloge (postavljanje armature) između osa 12 i 10:

Isti radovi na ostatku V perona su završeni.


2) IV peron (izmedju osa 7’ i 15’):

Radovi na rekonstrukciji podloge (postavljanje armature) između osa  7’ i 15’:


3) Koridor koloseka 7 i 8:

Završena je armirano-betonska ploča celom predviđenom dužinom (ispod ploče na koti 105):

Na koridoru koloseka 7 i 8 između stanice i senjačkog tunela trenutno se izvode radovi na ukrajanju i postavljanju ELASTOMERA na betonsku podlogu:

Elastomeri se zatim prekrivaju GEOTEKSTILom:

Potom se na postavljeni GEOTEKSTIL nanosi peskovito-šljunkoviti sloj debljine 7-10cm:

Na kraju će se na peskovito-šljunkoviti sloj naneti sloj tucanika na koji će se montirati armirano-betonski pragovi i za njih će se pričvrstiti šine (tip: "60E1").


4) Koloseci 3 i 4:

Gradilišni put je izmešten sa koridora koloseka 3 i 4 na koridor koloseka 1 i 2.

Na koridoru koloseka 3 i 4 u zoni između osa 7’ i 15’ se pristupilo pripremnim zemljanim radovima i ravnanju nanetog sloja peskovito-šljunkovite podloge:


5) II peron

Radovi na konstrukciji II perona su zavrseni između osa 2 i 15’:

U zoni ose 4 se trenutno izvode armirano-betonski radovi na zidu II perona (ka 2. koloseku):

Između osa 14 i 9 se radi na kako na izradi zida perona ka 3. koloseku:

tako i na na izradi zida perona ka 2. koloseku:


6) Koridor koloseka 1 i 2 (trenutno se koristi kao gradilišni put) i radovi na I peronu:


7) Hidroizolacioni radovi tehničke/instalacione galerije (ispod I perona):


 

11.03.2015. godine

Sve fotografije su u vlasništvu BEOGRADČVOR d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne dozvole.


Čitanja: 102 | rss | print

Dodaj komentar