Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Merenje sile adhezije ankera (gradilište "Prokop" na dan 27.03.2015. godine)

Aktuelno »

27.03.2015.

Merenje sile adhezije ankera (gradilište

 

 

  

  Gradilište Beograd Centar ("Prokop")

  Petak, 27.03.2015. godine

  FOTO-DOKUMENTACIJA merenja

 

 

 

Stručni tim Instituta IMS je izvršio proveru sile veze dvokomponentnog lepka proizvođača Bossong tip BCR400V-PLUS za pričvršćenje - ankerisanje čeličnog vijka (dužine 290mm, Ø=22mm, kvaliteta Č8.8) u armirano betonsku ploču (d=30cm, kvaliteta MB40). Dubina ankerisanja je cca170mm. Test provere je zadovoljio na tri merna mesta (tri ankera). Merenjem je potvrđena da je adheziona sila dvokomponentnog lepka zadovoljavajuća - proverom je potvrđena deklarisana maksimalna sila čupanja.


 

                Lokacija na kojoj je izvršeno merenje.PDF

 Foto-galerija br. 1 - Merenja sile čupanja ankera na dan 27. mart 2015.godine.PDF

 Foto-galerija br 2 - Merenja sile čupanja ankera na dan 27. mart 2015.godine.PDF

 

Sve fotografije su u vlasništvu BEOGRADČVOR d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne dozvole!


Merenju su prisustvovali predstavnici:

Nadzora:

- Milan KOSIJER, dipl.građ.inž. - nadzorni organ za građevinske i građevinsko zanatske radove

Energoprojekt Visokogradnja (Izvođač radova):

 - Marko VIDOJEVIĆ, dipl.građ.inž. - odgovorni izvođač radova za građevinske i građevinsko-zanatske radove 

- Tatjana MILOVANOVIĆ, dipl.građ.inž. - glavni inženjer za upravljanje Projektom; 

- Dragobrat MINIĆ, dipl.inž.građ. - odgovoran za donji stroj

ZGOP (Izvođač za donji stroj):

Bogoljub ILIĆ i Milan TATIĆ, odgovorni izvođači za donji stroj

Beogradčvor d.o.o. (Koordinator projekta)

- Ivan PETROVIĆ, elektrotehničar


Čitanja: 99 | rss | print

Dodaj komentar