Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

Budućnost

Podvodni tuneli

Brošuru Beogradčvora iz 1999. godine o savladavanju vodenih prepreka podvodnim tunelima možete pogledati/preuzeti ovde:

podvodni_tuneli_1999.pdfPodvodni tuneli 

Novi beogradski železnički čvor


Osnovni urbanistički kriterijumi  na kojima je zastovan koncept novog čvoru u GUP-u iz 1972. godine, tokom vremena više puta proveravan i potvrdjen Generalnim planom Beograd 2021,  su:

- formiranje mreže čvora sa trasama koje su nezavisne od ostalih vidova saobraćaja u gradu, istovremeno integrisane u gradski saobraćajni sistem transporta putnika i roba;

- organizovanje putničkog saobraćaja po trasama u obliku trokraka, sa temenom u centru grada i kracima koji vode prema širem gradskom području;

- razdvajanje teretnog od putničkog saobraćaja i izmeštanja trase teretnog železničkog saobraćaja iz centra na obilaznicu oko grada;

- postupna zamena zastarelih postrojenja železnice, novim, koja se razmeštaju po obodu grada i tako se oslobadja velika površina gradjevinskog zemljišta u centralnoj gradskoj zoni.

Koncepcijom novog beogradskog železničkog čvora predvidjeno je da se, putnički i robni železnički sadržaji, koji su sada zajedno smešteni u postojećoj glavnoj železničkoj stanici, razdvoje i izmeste na druge lokacije.

U funkciji putničkog saobraćaja su predvidjene putničke stanice u Zemunu, Novom Beogradu, Beograd Centru (“Prokopu”) i u Rakovici, kao i tehničko putničke stanice u Zemunu i Kijevu, za negu i održavanje vozova namenjenih za putnički saobraćaj.

Rad u teretnom i robnom saobraćaju koncentriše se u stanicama u Makišu, Zemunu i Batajnici.

Ovde možete pogledati video prezentaciju:  Beogradski železnički čvor (u trajanju od 10 minuta).

Metro

U objektima čvora su uradjeni prvi temelji u izgradnji metroa.

Na prostoru vestibila železničke stanice Vukov spomenik je "ostavljena veza" sa budućom linijom metroa ispod Ulice bulevar kralja Aleksandra. (Tu se sada nalazi vajarsko platno koje na simboličan način podseća na despota Stefana Lazarevića i preseljenja srpske prestonice u Beograd, kao i na vreme kada je grad ostvario brz i dinamičan razvoj).

Takodje, u železničkoj stanici Beograd Centar, ispod nivoa peronskog platoa izvedena je konstrukcija metroa, u dužini od oko 100m, prema trasi kojom se ova stanica povezuje direktno sa istorijskim jezgrom grada, ali i sa drugim delovima grada.

U izgradnji železničkih tunela „Vračar“, ispod gusto naseljenog gradskog tkiva, sa dve tunelske jednokolosečne cevi, dužine od po 3 km, primenjena je najsavremenija metoda gradjenja. Izgradnja tunela vršena je „krticama“, koje su graditelji, kao izraz njihove ženje i težnje, nazvali Beograd i Metro, pri čemu je gradjeno i do 21 m gotovog tunela za 24 časa. Stečena su velika iskustva, prmenjiva u rešavanju podzemnih infrastrukturnih objekata, posebno aktuelna zbog naraslih saobraćajnih problema u gradu, kao i potrebu izgradnje metroa.

Savski amfiteatar

Izgradnjom novog železničkog čvora Beograd, kao važna čvorna tačka na saobraćajnom koridoru X, postaje moderna evropska železnička raskrsnica, spremna i sposobna da odgovori visokim standardima brzog i komfornog prevoza putnika i roba.

Istovremeno sa izmeštanjem železničkih sadržaja i koloseka iz prostora najužeg centra grada, grad  se spušta i spaja sa svojim rekama, i otvora prostor za nove urbane vizije.

Jedna od najvećih je na lokaciji postojeće železničke stanice u Savskom amfiteatru, gde se na površini od oko 80 ha, može izgraditi nova urbana poslovna zona sa koncetracijom poslovnih, kulturoloških, turističko-rekreativnih i drugih aktivnosti. Ovo daje mogućnost za ulaganje kapitala i stvaranje profita, ali i povećanje zaposlenosti, kao i druge pozitivne efekte u bankarstvu, trgovini, saobraćaju, turizmu i privredi u celini.